Nová akcia

23.09.2012 21:53

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.